O nas wiecej

Przedszkole „Dziecięcy Ogród” to placówka oświatowa o profilu anglojęzycznym działająca od września 2009r. Placówka spełnia wszystkie wymogi stawiane przedszkolom (sanitarno – epidemiologiczne, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, oświatowe) i została wpisana do rejestru placówek oświatowych prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Legnicy pod numerem 179/2009 najpierw jako punkt przedszkolny, który działał do roku 2011, a następnie pod numerem 207/2011 jako przedszkole, które działa od momentu przekształcenia punktu przedszkolnego w przedszkole z dniem 01 stycznia 2012. W naszej placówce przebywają dzieci w wieku 2.5-6 lat, działamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 5.30 – 17.30 i zapewniamy oprócz opieki, wychowania i nauki, także pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz bardzo szeroki program zajęć. W naszym przedszkolu realizowane jest także przygotowanie dziecka do pierwszej klasy w tzw. „zerówce”

W ramach podstawowego programu objętego miesięczną opłatą w Przedszkolu „Dziecięcy Ogród” prowadzone są następujące zajęcia:

• Zajęcia edukacyjne bazujące na metodzie „ABC wychowania przedszkolnego XXI wieku”

• Język angielski – zajęcia odbywają się poprzez zabawy, śpiewanie piosenek oraz korzystanie z podstawowych zwrotów w życiu codziennym – codziennie.

• Rytmika – zajęcia rytmiczno-muzyczne i umuzykalniające mające na celu rozbudzenie oraz rozwinięcie umiejętności muzycznych (śpiewanie piosenek, poznawanie instrumentów muzycznych)

• Edukacja ekologiczna – świat wokół nas

• Spotkania z literaturą dziecięcą – czytanie bajek i rozmowa o nich

• Gimnastyka buzi i języka oraz ćwiczenia logopedyczne

• Zagadnienia dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa

• Pobudzanie wyobraźni i rozwijanie technik manualnych poprzez zajęcia plastyczne (rysunek, rzeźba, wyklejanki, malowanki, prace z glinką, modeliną, plasteliną itd.)

• Zajęcia gimnastyczne, które mają wpływ na prawidłowy rozwój sylwetki dziecka i poprawienie jego sprawności fizycznej i ruchowej prowadzone wg metody W. Sherborne

• Poznawanie pojęć matematycznych z zastosowaniem metody prof. E Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”

• Imprezy okolicznościowe, teatrzyki, wycieczki

• Zajęcia sportowe – karate