O nas

Przedszkole „Dziecięcy Ogród” prowadzone jest przez Beatę i Waldemara Szastak.

Pani Beata Szastak jest magistrem pedagogiki o specjalności nauczanie zintegrowane oraz specjalistką w dziedzinie oligofrenopedagogiki. Jest nauczycielem o długoletnim stażu i bogatym doświadczeniu zawodowym. Odbyła liczne kursy i doskonalenia zawodowe, m.in. z zakresu metody „dobrego startu” M. Bogdanowicz oraz metody wg Weroniki Sherbern. Podczas zajęć wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne, formy i metody pracy z dziećmi, przypisując duże znaczenie metodom aktywizującym. Pani Beata jest osobą pogodną, wyrozumiałą i cierpliwą, szybko nawiązującą kontakt z dziećmi i odpowiada za sferę edukacyjną, opiekuńczą i prawidłowy rozwój dzieci.

Pan Waldemar Szastak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania języków obcych, metodykiem i nauczycielem. Odpowiada w przedszkolu za profesjonale przygotowanie zajęć językowych oraz za sprawy administracyjne.

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela z dnia 1.02.1982 r. z póź. zm. Nauczyciele prócz wymaganych kwalifikacji wzbogacają swoje umiejętności zawodowe na różnorodnych kursach i szkoleniach. Przy zatrudnianiu osób prowadzących zajęcia dodatkowo zwraca się uwagę na przygotowanie kierunkowe oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Trzon naszej kadry stanowią:

mgr Elżbieta Silnicka – nauczyciel – wychowawca
mgr Aleksandra Wowrzyk – nauczyciel – wychowawca (urlop)
lic Aleksandra Boberek – nauczyciel – wychowawca
Camila Cardenas – Teacher of English
Dorota Sobota – pomoc nauczyciela
Bożena Kierska – pomoc nauczyciela

Wspierają nas w efektywnym nauczaniu i wychowaniu następujący specjaliści:

dr Renata Myrna-Bekas – nauczyciel tańca i rytmiki
mgr Jacek Rusek – trener karate –  5 DAN
mgr Joanna Szanduła – nauczyciel-logopeda
mgr Lidia Świeża – pedagog-terapeuta
ks. mgr Maciej Józefowicz – nauczyciel religii